Контакти

Адрес
гр. Априлци,
обл. Ловеч,
ул. “Васил Левски” №83,
Телефон и email

Директор: Йонета Колевска
,

Завеждащ административна служба:
Тел: 06958 2333

info-1100108@edu.mon.bg

su.v.levski@gmail.com

Приемно време - Директор

Сряда,
08:30 – 10:30