История

СУ „Васил Левски” – вчера , днес и утре”

 

Дълъг е житейският път на училището в Априлци . Вече повече от 200 години то е  непресъхващ извор на знания, култура и родолюбие. Има славна история и с чест носи името на своя патрон Васил Левски .

Училището отваря врати през 1812 г. В края на Руско-турската война в Ново село идват двама  руски монаси – Геронти и Доротей. Под тяхно ръководство е построена първата училищна сграда – една голяма стая , в която учат 40-50 ученици , момчета.

Това е едно от най-старите килийни училища . В него се изучават  наустилицата , псалтирът , а редом с тях и четирите  аритметични действия.

През 1850г. новоселци построяват голямо за времето си училище, намиращо се редом с  построената преди това църква. Училището вече е светско и в тази сграда има възможност да се учат 150 деца.

През периода 1875-1873г. в Ново село учителстват  будни и прогресивни дейци  на просветната мисъл, които дават своя принос не само на  образователно ниво, но те са хората, запалили  родолюбивата искра .

Когато постъпва като учител Никола Дабев, учениците вече са 300, а образователната институция е на нов етап. Въвеждат се нови предмети – катахизис , пеене, евангелие, а духът на учители и ученици е устремен към свободата.

Училището е огнище на светлина за новоселци. Затова след Освобождението, през 1883г., е построена нова сграда, а след тях още две- през 1912 и 1943г. Всяка от тях има своя история и е пазена в свидните спомени на училите в нея.

За високи резултати в УВП през 1960 г. училището е наградено с орден „Кирил и Методий”- Първа степен. Затова МНП отпуска 20 000 лева за започване на строежа на нова сграда .

Днешното светло и просторно училище води началото си от 1966 г. и е построено, като негов директор е Пенка Мирчева- амбициозна и борбена жена.

Много реформи търпи образованието, но стъпило на здрава основа, училището в Априлци успява на всички бури.

Променя се наименованието- Основно училище, ЕСПУ, Средно училище, но не се променя основната цел- децата да получават необходимите знания и ценности, за да бъдат конкурентноспособни, където и да продължат своя житейски път.

Днес в СУ”В.Левски”- Априлци учат ученици не само от Априлци, но и деца от Тумбалово, Стоките, Кръвеник, Душево , Шумата,Горна Росица,  Велчово, Троян, Севлиево и други населени места . Училището е средищно и защитено.

Преподавателският екип се състои от висококвалифицирани специалисти-всички с магистърска степен, които осигуряват  високо качество на обучение и възпитание .

Постигнати са много добри резултати не само в учебната дейност- участие в национални и международни конкурси, проекти, състезания.

Учениците от професионалните паралелки заявяват своя професионализъм и майсторство чрез участие в кулинарни състезания и празници.

Училището в Априлци върви по своя път под девиза:

„Будителите – техният и нашият свят не могат един без друг”.